FUD Finance S.A. jest wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 695639 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy FUD Finance S.A. wynosi 600.000 PLN i został wpłacony w całości.

Spółka, organizując finansowanie,  bierze udział w realizacji kontraktów produkcyjnych w ramach konsorcjum z Fabryką Urządzeń Dźwigowych S.A. w Mińsku Mazowieckim.


Drukuj  

Logowanie do systemu